Civiele betonbouw

Civiele betonbouw

  • Bruggen, viaducten. 
  • Tunnels, overkluizingen. 
  • Sluizen, stuwen, duikers, gemalen, bergbezinkbassins. 
  • (Riool)waterzuiveringsinstallaties, drinkwatervoorzieningen 
  • Geluidsschermen. 
  • Parkeergarages. 
  • Zwembaden.